Holdvirág cikk: Női ciklikusság és a jóga, 1. Bevezetés

Kedves női önismereti úton járó Társaim:) szeretettel közlök részleteket a Bhaktivédanta Hittudományi Főiskola vaisnava jógamester szakán íródott jeles szakdolgozatomból, a Női ciklikusság és a jóga témakörében. A szakdolgozat egésze hozzáférhető nálam, egyes tanfolyamaim és táboraim anyagához kapcsolódóan. Fogadd szeretettel!

Bevezetés

Mai modern világunkban a dualitás, a világ kettőssége nagyon hangsúlyosan jelen van, talán a legnagyobb mértékben a történelem folyamán. A világ rendje megborult, és ez a negyedik világkorszakban, a Káli-jugában nem meglepő. Az eddigi tradicionális szerepek, viselkedésformák, emberi értékek összefolynak, nem tiszták, és így sokszor nem tudjuk hol a helyünk, kik vagyunk valójában. A férfi-női szerepek is ugyanígy tisztázatlanok, az elmúlt évszázad háborús korszakai és a feminizmus térhódítása miatt. Sok nő férfi szerepben van, akadályozott, blokkolt az eredendő termékeny női minősége, viszont természetesnek tűnik számára a férfiak teremtette versenyszellemű, teljesítményorientált világban való maximális helytállás. Mindeközben saját női esszenciája sérül, kimerül.

Nézzük mindezt a jóga viszonylatában! Nagyon pozitív, hogy sok-sok jógastúdió elérhető, ahol számtalan jógafajtát gyakorolhatunk. Nézzünk körül a jóga eredendően férfiak számára alkotott világában, ahol a jógaórákon főként a testhelyzetek (ászanák) és a légzőgyakorlatok (pránajámák) világában mélyülhetünk el. A jógastúdiók látogatói főként nők (nem hivatalos kutatásom szerint kb. 20-80 % az arány a nők javára), a jógaoktatók is főként nők, a jógastúdió vezetők is főként nők.

A legdivatosabb, leggyakrabban látogatott órák az erőteljes Hot, Bikram, Astanga, Vinyásza, Hatha jellegű órák, amik sokszor magasabb hőfokon, izzasztással is fokozzák a dinamikus hatást. Mivel az újabb, nyugati típusú jógasorokat szinte mind férfiak alkották meg, megfigyelhető egy különös ellentét. A jógázó nő, a jógatanár nő, a jógarendszer, amit oktat, férfi, maszkulin jellegű, a férfi test milyenségére alapoz, a férfi test energetikáját, a jang-jelleget támogatja. A nők egy darabig boldogan izzadnak és az izomláznak is örülnek, élvezik izmos és feszes testüket, és csak később szembesülnek azzal, hogy sajnos nem fogannak meg akkor, amikor szeretnének, rendszertelen menstruációjuk gondot okoz, endometriózis gyötri őket, cisztákat növesztenek, sőt miómákat is. Itt egy kicsit felébrednek, és elkezdik kutatni az okokat… vajon miért is van ez? Vagy egyszerűen feltámad bennük a vágy, hogy talán máshogy is lehetek nő... és rátalálnak a női jógára.

A női jóga finomságával, rezgéseivel, lágy, áramló, de dinamikus gyakorlataival, a női energiarendszert támogató csípőnyitó és mellkasnyitó ászanáival pont olyan sokszínű, mint a nő maga. Ez egy alkalmazott, terápiás jógairányzat, ami egyesíti magában a klasszikus Hatha jóga, a Luna-jóga valamint a természeti népek ősi gyakorlatait is. Jómagam a Padma Jógastúdióban, Kovács Gyöngyi Nalíni jógaterapeutától tanultam ezt az irányzatot, még a főiskola előtt, és első látásra beleszerettem.

Nincs állandóság, nincs izzasztó sorozatismételgetés, nincs teljesítménykényszer. Ami van, az a nőiségre való hangolódás, a női ciklus szerinti gyakorlás, a lunáris, holdas, tápláló energiák felébresztése a női testben, és teljes belső női szervrendszer masszázs és energetizálás.

Szakdolgozatomban szeretnék egy másfajta rátekintést adni a női jógáról, ami talán a főiskolás, tradicionális rendszerben jelenthet egy kis pluszt, hiszen a hallgatók döntő többsége itt is nő. Szeretném a női ciklust, a női energetikai rendszert, ezen belül a méh, petefészkek, mell szerepét úgy ismertetni, rendszerezni, hogy a jógaoktatásban is felhasználható legyen, és támogassa a leendő jógaoktatók női fejlődését, testtudatosságát is.

Bemutatom a női ciklust, ami végtelen, és állandó, mint az idő maga. A Nő az idő, az évszakok, az élet ritmusának őrzője. Teste az Óra, mely az egész világot mozgásba hozza. A Nőben rejlenek a születés, az élet, a szerelem, a halál misztikus titkai. A Nő az, aki magában hordozza és kézzelfoghatóvá teszi az Idő fogalmát. A Nő az, aki együtt él az Idővel, ciklikusan hullámzó kis és nagy köreivel, ahogy havi, év-körös és életkörös ciklusai haladnak. Anélkül, hogy ismernénk ciklusaink és ritmusaink csak ránk jellemző hullámait és köreit, keveset tudunk női működésünkről.

A Férfi a Nap, mindig állandó, változatlan: mindig felkel és mindig lenyugszik. A Nő a Hold, kinek arca változik napról napra és hónapról hónapra, mindig megújul. A Holdhoz évezredes kultúrákban, már egészen az ősi időkben is rengeteg mítosz, varázslat, jóslás kapcsolódott. Misztikus, ahogy folyton változik, más arcát mutatja. Nőként, Holdas energiában élve, „havi ciklusunk hangulatok és indulatok elképesztő sokaságán visz végig minket, összekapcsol a Hold ritmusával, mély hatással van földi létünkre. A női test természetes bioritmusa összhangban rezeg ezzel a makrokozmikus változással, a természetes holdciklusokkal, ha a nő a természetes fényben él... Azaz újholdkor menstruál, teliholdkor ovulál. A menstruáció – Holdidő – nőiségünk új arcát mutatja meg. Tudatos összekapcsolódással mély spirituális állapotba juthatunk, ahol a gondolatok teremtő ereje megnyilvánulhat. A Holdidő minden egyes folyamata érzéseinkből visszatükröződik.

A ciklust az agy hormonális úton szabályozza. A Hold hatással van bolygónk életére, minden testnedvünkre is: befolyásolja az érzéseinket, tudatalattinkat, az álmainkat, és a szexualitásunkat is... nem túlzás mondani, hogy mindennapi hangulatunk, jelenlétünk nőként a világban, a ciklusunk függvénye lehet, és ezt úgy tudjuk harmonizálni, sőt használni, ha ismerjük.

Saját ciklusukkal való kapcsolódásuk női testük finom működésére hangolja a hölgyeket, a megfelelő gyakorlatokat végezve támogatja energetikai egyensúlyukat, megmaradva a termékenységben, minden életszakaszban.” 1

A természetes ciklusok összhangot hoznak létre egy nap, egy hónap, egy év, és az egész élet függvényében. A dolgozatban a 4+1-es, legegyszerűbb bontást mutatom be női szemszögből, a menstruációs ciklus tükrében, a holdfázisokkal összhangban. Végigvezetjük egy cikluskörön belül a hormonális, a fizikai, a lelki változásokat, összekapcsoljuk a Hold havi változásával, sőt az évszakokkal és az életciklussal is. Tanulmányozzuk a női energiarendszert, részletesen a méh, petefészkek és a mell energetikáját. A ciklusfázisokhoz harmonizáló jógagyakorláshoz javaslatot is adok. Mindezekről részletesen is fogok írni.

Célom, hogy a dolgozat tanulmányozása után az olvasó közelebb kerüljön a nőiség fogalmához, fizikai-szellemi-lelki aspektusaihoz, a nőben rejlő titkokhoz, és megtanulja jobban ismerni, értékelni, szeretni magát női testében, vagy értékelni, szeretni a Vele kapcsolatban álló hölgyeket férfi testében. 2


 

2 Ehhez a fejezethez felhasználtam saját honlapomat: www.shantijogastudio.hu, ezen belül www.shantijogastudio.hu/cikkek; www.shantijogastudio.hu/noi-joga;

valamint Padma Jógastúdió: női jóga oktatóképzés, 2009-2010. tanfolyami jegyzetet, valamint saját cikkemet: http://jogapont.hu/cikk/0000000306/a-noi-joga-varazslata/#.VTzBY_DCosh